Danas je obilježena 31. obljetnica osnutka SJP BAK-Istra

Nove obavijesti Obilježavanja Obljetnice Vijesti

Specijalna jedinica osnovana je 27. srpnja 1991. godine u Valbandonu * Prvu borbenu zadaću imala je u obrani Petrinje 1991. godine, a nakon toga sudjelovala je u gotovo svim ključnim vojno-redarstvenim akcijama: Maslenici, Medačkom džepu, Bljesku, Oluji. Ratni put kroz postrojbu prošlo je više od 350 ljudi.

Specijalna jedinica osnovana je 27. srpnja 1991. godine u Valbandonu kao prva borbena postrojba u Istri koja je organizirano krenula u obranu Hrvatske. Prvu borbenu zadaću imala je u obrani Petrinje 1991. godine, a nakon toga sudjelovala je u gotovo svim ključnim vojno-redarstvenim akcijama: Maslenica, Medački džep, Bljesak, Oluja. Ratni put kroz postrojbu prošlo je više od 350 pripadnika.

Nakon završetka Domovinskog rata članovi ove specijalne jedinice policije sudjelovali su u razminiranju svih dijelova Hrvatske, od Vukovara do Dubrovnika, te mirnoj reintegraciji Podunavlja u državnopravni sustav RH. Budući da su se njeni pripadnici sustavno školovali, mnogi od njih i danas aktivno sudjeluju u vođenju i radu policije.  

Prvi sastav BAK-a činili su policijski službenici iz svih policijskih postaja tadašnje Policijske uprave Pula, njih 78. Svi su oni bili dragovoljci svjesni situacije i zadaća koje ih očekuju. Po završetku ustrojavanja, izvršena je djelomična popuna logistikom te je jedinica istog dana, pod vodstvom zapovjednika Skendera Hasimija, napustila Valbandon i krenula u Zagreb, čime je i službeno započeo borbeni put istarskih specijalaca u obrani suvereniteta i cjelovitosti Republike Hrvatske.

Nakon prve borbene zadaće u obrani grada Petrinje, jedinica je sudjelovala u akcijama Trokut, Poskok 1, Maslenica, Poskok 2, Medački džep, Bljesak, Oluja, Krug Dubrovnik te gotovo da i nije bilo ratom zahvaćenog područja gdje Specijalna jedinica policije BAK Istra nije obavljala svoje borbene zadaće. Prvo pod vodstvom zapovjednika Hasimija, a od 1993. godine pod vodstvom zapovjednika Slavka Jereba. Po završetku ratnih zbivanja, bakovi su, zajedno s ostalim specijalcima, obavljali poslove razminiranja, od Vukovara do Dubrovnika, a sudjelovali su i u mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja.

U Domovinskom ratu jedinica je izgubila pet pripadnika, jedan je poginuo prilikom humanitarnog razminiranja, a petnaest ih je bilo ranjeno.

U spomen i radi očuvanja trajnog sjećanja na sve pripadnika specijalne policije, te olakšavanja njihove prilagodbe na život u mirnodopskim uvjetima, 2004 godine osnovana je Udruga specijalne policije Bak, koja danas ima 250 članova.