Hrvatska i hrvatski povijeni Grb

Nove obavijesti Vijesti

U raznim medijima, pa tako i u Hrvatskim, često se krivo interpretira hrvatska povijest, a politička klika nema namjeru da se odupre tom valu nasilja prema Hrvatskoj. Koji je pravi razlog tome, nepoznato je. Na mnogim portalima, te na raznim objavama može se vidjeti revolt ljudi koji su po pitanju Hrvatske povijesti osjetljivi.

Hrvatska je svoju samostalnost i neovisnost pokrenula odlukom o nezavisnosti Republike Hrvatske donesenom  25. lipnja 1991. od strane Sabora i predstavlja ustavnopravni temelj samostalnosti i nezavisnosti hrvatske države. Volja građana RH bila je jasna, 93,94% birača izjasnilo se za suverenu i nezavisnu Republiku Hrvatsku. Međutim, posredovanjem misije Europske zajednice, na postupak razdruživanja Hrvatske od ostalih republika i pokrajina propale SFRJ započet na temelju ovih odluka, uveden je tromjesečni moratorij prihvaćen tzv. Brijunskom deklaracijom 8. srpnja 1991. godine kojom se odgađaju svi daljnji postupci i akti. Nakon isteka tromjesečnog moratorija, točnije dan prije, JNA zrakoplovi raketirali su Banske Dvore u Zagrebu, te su sjednicu iz sigurnosnih razloga pomaknuli na 8. listopada na skriveno mjesto . Hrvatsku je dobila svoje priznanje 15. siječnja 1992. Petogodišnji rat odnio je mnoge žrtve, mnogo mladih branitelja je dalo živote a mnogo je civila ubijeno, a prema podacima u Domovinskom ratu ubijeno je 402 djece. Hrvatska je svoja područja vratila u raznim herojskim bitkama, a u konačnici završila sa Vojnoredarstvenom operacijom Olujom. Nakon toga, Srpski pobunjenici prihvatili su mirovni plan i mirnu reintegraciju istočne Slavonije, južne Baranje i zapadnog Srijema u sastav Republike Hrvatske potvrdilo je 23. studenoga 1995. i Vijeće sigurnosti UN-a (Rezolucija 1023). Vijeće sigurnosti UN-a (Rezolucija 1037, od 15. siječnja 1996.), koja je trajala do 15. siječnja 1998.

U Republici Hrvatskoj, kao i u svakoj drugoj državi za sebe, postoji Grb, zastava i himna Republike Hrvatske a rabe se u skladu s odredbama Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine br. 55/1990, 26/1993 i 29/1994.) na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Hrvatski Sabor je usvojio Grb RH sa prvim crvenim poljem ?

Sabor je 25. srpnja 1990. proglasio amandmane na Ustav dotadašnje SR Hrvatske, proglasio je državnu suverenost RH i ukinuo je dotadašnja socijalistička obilježja, pa je umjesto zvijezde, na hrvatsku trobojnicu vraćen tradicionalni hrvatski grb s početnim bijelim poljem.

Međutim, heraldika u provedbi nikada nije bila sasvim dosljedna, te se tijekom stoljeća u prikazima hrvatskog grba neprestano izmjenjivalo crveno i bijelo početno polje, dok se konačno nije u praksi ustalilo crveno početno polje, uključivši u 20. st. u praksi Hrvatske seljačke stranke koja je u međuratnom razdoblju faktički imala ulogu hrvatskog nacionalnog pokreta. Povjerenstvo je bilo jedinstveno u podržavanju te tradicije i tako je konačno u Grb RH uspostavljeno prvo crveno polje.

A kome smeta bijelo prvo polje ?

Prvo bijelo polje u Hrvatskom grbu još u Srednjem vijeku prvi je postavio kralj Tomislav, dok je vladao Kraljevinom Hrvatskom ( obuhvaćala je regije Slavoniju, istočnu Istru do rijeke Raše, Gorski kotar i Liku, Dalmaciju, Bosnu sve do Drine, Zapadnu Hercegovinu, Boku Kotorsku sa zaleđem i većinu hrvatskih otoka. Središte hrvatske države bilo je između Zrmanje i Cetine, dok su planinski i granični dijelovi bili slabije naseljeni.)

 Hrvatska je tada jedna od najmoćnijih država u ovom dijelu Europe.

Koristio se i u 15 st.- Diplomatsku potvrdu dobio je 1. siječnja 1527. godine u povelji o izboru nadvojvode Ferdinanda I. za hrvatskoga kralja. Tom prilikom, otisnut je na pečatu s 8 × 8 srebrno-crvenih kvadrata s natpisom Sigillum Regni („Pečat Kraljevstva“)

Dakle, u hrvatskoj povijesti je opisano kada je i tko je koristio Grb ( šahovo polje) sa prvim bijelim ( srebrnim) poljem.

Naravno, Hrvatska ima i drugačiju stranu povijesti, koja je od Jugoslavenskih diktatora i uveličana. A to je doba 1941-1945, kada je uspostavljena Nezavisna država Hrvatska ( NDH) sa poglavnikom Ante Pavelićem na čelu. To je Hrvatska povijesna stvarnost koja nikada nije istražena i ispravno napisana, iz mnogo razloga. Prije svega, pošto u Hrvatskoj vladaju nostalgičari prošlog sistema, koji ne žele Hrvatsku u povijesnim pričama, jer je Hrvatska 1000 godina bila uzor i respekt svakog kraljevstva, nije imala pretenzije prema tuđem ali svoje nije davala, nego je viteški branila svaki cm.

Poveznica između Grba od kralja Tomislava i NDH, je vidljiva svakom, jer u NDH grbu 5×5 bijelo-crvenih kvadratića, u prvom bijelom polju stoji slovu “U”, kao oznaka vojske NDH , tj “Ustaša” . Dakle, NDH zastava i grb razlikuje se od ostalih po dodatnom simbolu, a koristio je stari grb iz doba Tomislava tj. kralja Zvonimira “Prema odredbi suverenitet odnosno „(vrhovničtvo) Nezavisne Države Hrvatske predstavlja kruna kralja Zvonimira“. Krunu je činio zlatni obod s „osam poput trolista zaokruženih zubaca, od kojih se sprijeda vidi pet. Sa tog oboda polaze dvije zlatne prečke u obliku luka.” A kruna iznad grba u sadašnjici nalazi se najstariji slavonski grb i grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije.

Zašto se u Hrvatskoj onda ne smije koristiti povijesni Grb sa bijelim poljem? To je sada bar jasno svima, jer Hrvatsku neovisnu i samostalnu, kao jednu bogatu i cjelovitu državu žele prikazati kao jednu fašističku tvorevinu, iako je to u stvarnosti drugačije. Zašto ? Hrvatska se obranila u Domovinskom ratu koji je započeo rane 1991 i trajao do same mirne integracije 1996. U tom ratu sudjelovali su i Hrvatske oružane snage (HOS) koji su uglavnom bili iz redova Hrvatske stranke prava (HSP). U samom početku agresije na Hrvatsku, HOS-ovci su se sami naoružavali, obučavali i stvarali logistiku, dakle, bili su daleko spremniji od svake druge vojne ili policijske formacije u to vrijeme. Njihov doprinos je neupitan, a čast svakog pripadnika a tako i formacije ostao neokaljan. Jer, nikada se niti jedan pripadnik HOS-a, a tako ni formacija, ne stavlja u kontekst sa bilo kakvim zločinom . Ono što su oni klicali je bilo, “Za dom spreman” i to su i prezentirali . Dakle, u čemu je onda problem ? Samo iz mržnje istih onih terorista koji su se digli protiv samostalne i nezavisne Republike Hrvatske. Kojima samo pružili aboliciju i omogućili sudjelovanje u radu Hrvatskog Sabora, sa tri zastupnika .

A Hrvatska šuti .. i neodlučno saginje glavu od istih onih protiv kojih smo se borili, i pobijedili.

Uskoro i Kuna, kao Hrvatska novčana valuta ide u povijest .. pitam se .. hoće li uskoro što ostati od Hrvatske, kao jedne velike povijesne države ?