Hrvatska uskoro prima 700 milijuna eura bespovratnih sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF).

Nove obavijesti Vijesti

Najveći program Europske komisije je NextGenerationEU instrument za oporavak u iznosu do oko 800 milijardi eura u tekućim cijenama – 5% BDP-a EU.

Europsko vijeće u Bruxelles, 21. srpnja 2020.godine ( u izvanredni sastanku Europskog vijeća (17., 18., 19., 20. i 21. srpnja 2020.) donijelo je zaključak, a zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 suočavana s izazovom povijesnih razmjera. EU i njegove države članice morali su donijeti hitne mjere kako bi očuvali zdravlje građana i spriječili urušavanje gospodarstva.

Na zahtjev šefova država ili vlada Komisija je krajem svibnja 2021. predstavila vrlo sveobuhvatan paket u kojem je povezala budući višegodišnji financijski okvir (VFO) s posebnim radom na oporavku u okviru instrumenta Next Generation EU (NGEU).

Prvi dio ovih zaključaka odnosi se na rad na oporavku, koji je znatan, usmjeren i vremenski ograničen. Znatan je jer su posljedice krize dalekosežne. Usmjeren je jer se mora usredotočiti na regije i sektore najviše pogođene krizom. Vremenski je ograničen jer su VFO i pravila kojima se on uređuje i dalje osnovni okvir proračunskog planiranja i izvršavanja proračuna Unije. Dodatna sredstva prikupljena zaduživanjem EU-a isplatit će se u obliku bespovratnih sredstava i zajmova putem instrumenata i programa VFO-a. Time će se osigurati dosljednost i usklađenost. NGEU i VFO doprinijet će transformaciji EU-a s pomoću njegovih glavnih politika, posebno europskog zelenog plana, digitalne revolucije i otpornosti.

Drugi je dio usmjeren na VFO za razdoblje 2021. – 2027. Pristup se temelji na prijedlogu iz veljače, koji je prilagođen kako bi se odgovorilo na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 i s obzirom na mjere poduzete u okviru NGEU-a.

Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Instrument je privremenog oporavka u vrijednosti većoj od 800 milijardi EUR za otklanjanje neposredne gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa. Europa će nakon pandemije biti zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za postojeće i buduće izazove.

Dugoročni proračun EU-a i inicijativa NextGenerationEU – privremeni instrument za poticanje oporavka – najveći je paket poticaja ikad financiran u Europi. Za obnovu Europe nakon COVID-a 19, izdvojeno je 2,018 bilijuna EUR .

Više od 50 % tog iznosa bit će namijenjeno modernizaciji, primjerice putem:

 • istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor Europa
 • pravedne klimatske i digitalne tranzicije u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa
 • Digitalna Europa te pripravnosti, oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost,
 • sustava rescEU i novog zdravstvenog programa „EU za zdravlje”.
 • U paketu je posebna pozornost posvećena:

 • – modernizaciji tradicionalnih politika kao što su kohezijska i zajednička poljoprivredna politika kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao njihov doprinos prioritetima Unije,
 • borbi protiv klimatskih promjena, u koju će se uložiti 30 % Unijinih sredstava, dosad najveći udio u proračunu EU-a,
 • zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti
 • Europska komisija počela je od 1. siječnja 2021. dodjeljivati sredstva u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (dugogodišnjeg proračuna EU-a) nakon što Europski parlament i Vijeće donesu relevantna sektorska pravila te godišnji proračun za 2021.

  Odluka o vlastitim sredstvima ratificirana je 31. svibnja 2021.u svim državama članicama u skladu s njihovim ustavnim zahtjevima. Komisija sad može u okviru instrumenta NextGenerationEU početi financirati oporavak. Komisija je 15. lipnja 2021. u prvoj transakciji u okviru instrumenta NextGenerationEU prikupila 20 milijardi EUR.

  Ukupna dodijeljena sredstva po naslovu* iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i instrumenta NextGenerationEU.

 • Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo -11,5 milijardi EUR
 • Kohezija, otpornost i vrijednosti -776,5 milijardi EUR
 • Prirodni resursi i okoliš -18,9 milijardi EUR
 • Ukupno – 806,9 milijardi EUR
 • Dodjela sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU.

 • Mehanizam za oporavak i otpornost 723,8 milijardi EUR
 • od čega zajmovi 385,8 milijardi EUR
 • od čega bespovratna sredstva 338,0 milijardi EUR
 • ReactEU 50,6 milijardi EUR
 • Obzor Europa 5,4 milijarde EUR
 • InvestEU 6,1 milijarda EUR
 • Ruralni razvoj 8,1 milijarda EUR
 • Fond za pravednu tranziciju 10,9 milijardi EUR
 • RescEU 2 milijarde EUR
 • UKUPNO 806,9 milijardi EUR
 • U pogledu na “ Zelena Europa”

 • poboljšati kvalitetu vode naših rijeka i mora, smanjiti količine otpada, uključujući plastični otpad, posaditi milijarde stabala i obnoviti staništa pčela
 • ozeleniti površine naših gradova i povećati uporabu energije iz obnovljivih izvora
 • prilagoditi poljoprivredu potrebama okoliša i proizvoditi zdraviju hranu.
 • Digitalnija Europa

 • pristup mreži 5G i ultrabrzom širokopojasnom internetu svugdje u EU-u
 • digitalni identitet (eIektronička osobna iskaznica), koji olakšava pristup javnim internetskim uslugama i daje vam veću kontrolu nad osobnim podacima
 • učinkovitiji i pametniji gradovi
 • sigurnija kupnja na internetu
 • razvoj umjetne inteligencije, koja će nam pomoći u borbi protiv klimatskih promjena i poboljšanju
  Zdravija Europa
 • suradnja sa svim zemljama EU-a radi zaštite od prijetnji zdravlju
 • veća ulaganja u istraživanje i inovacije za razvoj cjepiva i liječenja, ne samo novih bolesti kao što je COVID-19, već i raka
 • modernizacija zdravstvenih sustava kako bi bolnice u svim zemljama EU-a imale bolji pristup novim tehnologijama i medicinskoj opremi
 • sredstva za financiranje osposobljavanja europskih medicinskih i zdravstvenih djelatnika.
 • Otpornija Europa

 • poticanje mladih na studiranje znanosti i tehnologije, koje otvaraju vrata zelenim i digitalnim radnim mjestima budućnosti
 • potpora daljnjem obrazovanju i naukovanju
 • davanje zajmova i bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima.
 • Neka bude Jednako

 • borba protiv rasizma i ksenofobije
 • promicanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena
 • zaštita prava LGBTIQ+ zajednice i borba protiv diskriminacije
 • poboljšanje prava EU-a u području govora mržnje i zločina iz mržnje.
 • Hravatska je službeno podnijela plan 14. svibnja 2021., a komisija je 8. srpnja 2021. dala zeleno svjetlo na plan. Vijeće je 28. srpnja usvojilo plan, što je otvorilo vrata njegovoj provedbi i financiranju.

  Hrvatski plan oporavka i otpornosti ima plan koji se se sastoji od 146 investicija i 76 reformi. Oni će biti potpomognuti bespovratnim sredstvima od 6,3 milijarde eura. 40,3% plana podržat će klimatske ciljeve, a 20,4% plana poticat će digitalnu tranziciju.

  Hrvatski plan oporavka otposrnosti usklađen je sa europskim prioritetima, a satstoji se od digitalne i zelene tranzicije, koje se zasnivaju na modernizaciji gospodarstva i društva na temelju većeg ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Za digitalna ulaganja i reformu, mora biti usmjereno najmanje 20% sredstava plana, a 37% sredstava treba biti usmjereno na zelenu tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena.

  Hrvatski Plan oporavka i otpornosti sastoji se od pet komponenti i jedne inicijative:

 • Gospodarstvo
 • Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Tržište rada i socijalna zaštita
 • Zdravstvo
 • Inicijativa: Obnova zgrada
 • Pritom će na komponentu Gospodarstvo, kao najvažnijoj, biti usmjereno 54% svih sredstava, odnosno više od 26 milijardi kuna. Ta će se sredstva podijeliti na šest podkomponenti: 1.1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva (12,5% sredstava), 1.2. Energetska tranzicija (10,2%), 1.3. Vodno gospodarstvo i gospodarenje otpadom (13,4%), 1.4. Prometni sustav (11,3%), 1.5. Jačanje lanca opskrbe hranom (2,0%) i 1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma (4,5%). Preostalih 46% sredstava raspodijelit će se na ostale komponente: 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina (10%), 3. Obrazovanje, znanost i istraživanje (15%), 4. Tržište rada i socijalna zaštita (4%), 5. Zdravstvo (5%) te 6. Obnova zgrada (12%).

  Zeleni prijelaz

  U području klimatskih i ekoloških politika Hrvatska se suočava s izazovom obnove zgrada nakon potresa i energetske obnove zgrada, povećanja udjela obnovljive energije i energetske učinkovitosti, poboljšanja gospodarenja otpadom i vodama te mobilnosti koja postaje održivija i inovativnija. Očuvanje biološke raznolikosti i ekosustava te prelazak na zelena radna mjesta i kružno gospodarstvo također su visoko na dnevnom redu. Ključne mjere za zelenu tranziciju Plan podržava zelenu tranziciju kroz ulaganja od 789 milijuna eura u energetsku učinkovitost i obnovu zgrada nakon potresa. Nadalje, 728 milijuna eura bit će uloženo u održivu mobilnost, posebice u nadogradnju željezničkih pruga, autonomne električne taksije s pratećom infrastrukturom prilagođenom osobama s invaliditetom, postavljanje punionica za električna vozila te uvođenje vozila i plovila s nultom emisijom štetnih plinova. Osim toga, plan dodjeljuje 658 milijuna eura za tranziciju energije s niskim udjelom ugljika kroz modernizaciju energetske infrastrukture, potporu ulaganja u proizvodnju naprednih biogoriva i obnovljivog vodika te financiranje inovativnih projekata hvatanja i skladištenja ugljika. 542 milijuna eura bit će uloženo u potporu poduzećima za zelenu tranziciju i energetsku učinkovitost, potporu njihovim projektima usmjerenim na poticanje zelenog gospodarstva, održivi turizam i ulaganje u zelene tehnologije. Primjer projekta: Rekonstrukcija zgrada nakon potresa Planom će se financirati obnova nakon potresa i energetska nadogradnja zgrada oštećenih u razornim potresima koji su pogodili Hrvatsku 2020. godine. Plan je obnoviti 45.000 metara privatnih i 274.000 metara javnih zgrada na područjima Grada Zagreba, Krapine. Zagorska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija. Osim povećanja njihove seizmičke otpornosti (princip boljeg obnavljanja), sve će zgrade postići najmanje 30% uštede energije u usporedbi s stanjem prije obnove i time doprinijeti čišćem i sigurnijem okolišu.

  Digitalna tranzicija

  Ključne mjere za digitalnu tranziciju Hrvatski plan podupire digitalnu tranziciju ulaganjima i reformama u digitalizaciju javne uprave i visokog obrazovanja te digitalno povezivanje ruralnih područja. Planom će se uložiti 283 milijuna eura u digitalnu tranziciju javne uprave kroz digitalizaciju pravosudnog sustava, uvođenje digitalne osobne iskaznice i stvaranje one-stop shop-a za sve online usluge javne uprave. Štoviše, 130 milijuna eura bit će uloženo u povećanje nacionalne širokopojasne pokrivenosti gigabitnom vezom u ruralnim područjima i izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture za 5G mrežu čime će se povećati digitalna povezanost ruralnih područja. Osim toga, plan će s 84 milijuna eura podržati digitalizaciju visokog obrazovanja kroz ulaganje u e-učenje i digitalne nastavne alate. Primjer projekta: Razvoj širokopojasne infrastrukture u ruralnim područjima Planom će se financirati širokopojasna infrastruktura u područjima gdje ne postoji dovoljan komercijalni interes za ovu investiciju. To će doprinijeti smanjenju digitalnog jaza u Hrvatskoj. Investicija će obuhvatiti 20-ak projekata jedinica lokalne samouprave s oko 700.000 stanovnika i oko 124.000 kućanstava.

  Ekonomska i socijalna otpornost

  Ključni makroekonomski izazovi za hrvatsko gospodarstvo uključuju niske stope zaposlenosti i aktivnosti, opterećujuće i složeno poslovno okruženje, nisku učinkovitost i visoku fragmentiranost javne uprave, pravosuđa, fragmentiran i neučinkovit sustav socijalne zaštite te nisku kvalitetu obrazovanja. Ti izazovi opterećuju potencijalni rast i zapošljavanje. Ključne mjere za jačanje ekonomske i socijalne otpornosti Plan jača ekonomsku i društvenu otpornost s 277 milijuna eura za redizajn aktivnih politika tržišta rada kako bi se potaklo zapošljavanje i samozapošljavanje, prekvalifikacija i usavršavanje te poboljšalo pružanje i primjerenost socijalnih naknada i usluga. Osim toga, 995 milijuna eura bit će uloženo u obrazovanje i istraživanje, uključujući poboljšanje pristupa obrazovanju i skrbi u ranom djetinjstvu. 739 milijuna eura bit će dodijeljeno mjerama za poboljšanje poslovnog okruženja kroz smanjenje administrativnih opterećenja, smanjenje regulatornih zahtjeva za profesionalne usluge i povećanje pristupa financiranju za poduzeća. Plan će također podržati povećanje učinkovitosti javnog sektora i pravosudnog sustava sa 200 milijuna eura. Primjer projekta: Rano obrazovanje i skrb Ovom reformom poboljšat će se pristup predškolskom obrazovanju i skrbi za djecu od treće godine do polaska u osnovno obrazovanje, posebno za djecu iz ugroženih skupina. Stvaranjem 22 500 novih mjesta u vrtićima osigurat će se da svako dijete nakon četvrte godine ima zajamčeno mjesto u vrtiću. Reforma će osigurati dodatne specijalizirane učitelje i uključiti novi model financiranja kako bi se osigurala dugoročna održivost i povećana pristupačnost dječjih vrtića. Plan je u skladu s relevantnim izazovima i prioritetima specifičnim za državu utvrđenim u Europskom semestru, godišnjem ciklusu koordinacije i nadzora ekonomskih politika EU-a.

  Cijeli plan oporavka možete vidjeti na ovom Linku

  Izvor : ec.europa.eu