JOŠ JE JEDNA PRAVNA BITKA DOBIVENA!

Nove obavijesti Vijesti VUMDDRH

Kao rezultat višegodišnje suradnje s odvjetnicom Morisom Mikić moramo se osvrnuti na neke od uspjeha pravne borbe naših članova.


Odvjetnica Morisa Mikić već nekoliko godina surađuje s Veteranskom udrugom maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske u okviru projekta Osječko – baranjske županije „Branitelji za branitelje”, te pruža pravne savjete našim članovima.
Nerijetko branitelji imaju značajne probleme u priznavanju raznih prava i to od priznavanja statusa hrvatskog branitelja, priznavanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida i mnoge druge probleme pravne prirode koje uspješno rješava naš odvjetnički tim na čelu s odvjetnicom Morisom Mikić.
Tako je početkom ove godine usvojena žalba koju je prošle godine uputila naša odvjetnica na rješenje kojim je našem članu odbijen zahtjev za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida ( u cilju zaštite osobnih podataka nećemo navoditi druge podatke ).


Žalba je prihvaćena iz razloga što prvostupanjsko tijelo nije pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje, odnosno činjenice iz medicinske dokumentacije, već je u obrazloženju bilo navedeno da bolesti od koje naš član boluje nisu u vezi i nisu posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu. Ovakvo obrazloženje bilo je u suprotnosti s medicinskom dokumentacijom, pa je drugostupanjsko tijelo navedeno rješenje ukinulo i predmet vratilo na ponovno odlučivanje.
Žalbeno liječničko vijeće u Zagrebu pozvalo je našeg člana na provedbu novoga vještačenja sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te se nadamo pravičnoj odluci u ponovljenom postupku.


Stoga zaključujemo koliko je važno od pravne bitke ne odustati i stvari prepustiti u ruke stručnjacima kako bismo ostvarili prava koja su nam zagarantirana Zakonom.