Na današnji dan prije 27. godina započela je operacija “LJETO 95”

Operacija “Ljeto ’95.” započela je 25. a završila je 30. srpnja 1995. godine, kojom su oslobođeni Bosansko Grahovo i Glamoč te šira područja, ukupno oko 1600 četvornih kilometara. Srbi su u sjevernoj Dalmaciji dovedeni u poluokruženje, sa samo dva moguća izlaska prema BiH. Nakon što su bosanski Srbi zauzeli Srebrenicu 11. srpnja, te počinili masakr nad 8.000 Bošnjaka, zatip VRS zauzima i Žepu, […]

Nastavi čitati