USKOK podignuo optužnicu za šestero hrvatskih državljana

Nove obavijesti Vijesti

USKOK radi 100/h. Prošli tjedan nakon provedene istrage USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana (1959., 1971., 1986., 1971., 1988., 1988.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, poticanja na krivotvorenje službene ili poslovne isprave, krivotvorenja isprave te poticanja na krivotvorenje isprave.

Danas je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestero hrvatskih državljana (1989., 1967., 1965., 1978., 1962., 1961.) i dva trgovačka društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja i pranja novca.

Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 28. svibnja 2022. u Virovitici i drugim mjestima u Hrvatskoj, I. okr. kao direktor i stvarni voditelj poslovanja VII. okr. trgovačkog društva (dalje: društva) te osnivač i direktor VIII. okr. društva i II. okr. kao član VII. okr. društva te stvarni voditelj poslovanja VIII. okr. društva i vlasnik jednog OPG-a, povezali u zajedničko djelovanje III. okr., vlasnicu knjigovodstvenog obrta koji je obavljao knjigovodstvene poslove za VII. okr. društvo, odredivši kao cilj zajedničkog djelovanja stjecanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge uskratom dužnih poreznih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) na strani VII. okr. društva. U svrhu realizacije cilja, u poslovne knjige VII. okr. društva za 2018., 2019. i 2020. godinu unosili su nevjerodostojne i neistinite ulazne račune s iskazanim iznosima PDV-a, na temelju kojih su tom društvu neosnovano umanjili obvezu plaćanja PDV-a.

Tako je III. okr., sukladno zajedničkom planu i prema uputama I. i II. okr., u poslovnim knjigama VII. okr. društva za 2018. godinu evidentirala neistinite ulazne račune OPG-a od II. okr. i to u vrijednosti od 145.344.377,16 kuna, od čega se 29.068.875,40 kuna odnosi na PDV, a koje OPG u stvarnosti uopće nije izdao. Na temelju toga su na strani VII. okr. društva neosnovano iskazali pravo na odbitak pretporeza od najmanje 29.068.875,40 kuna za 2018. godinu. Nadalje, III. okr. je u poslovnim knjigama VII. okr. društva za 2019. godinu evidentirala nevjerodostojne navodne ulazne račune dvaju društava u iznosu od 109.735.801,51 kuna, a koje ovi poslovni subjekti nisu izdali VII. okr. društvu, uslijed čega su na strani VII. okr. društva neosnovano iskazali pravo na odbitak pretporeza od najmanje 14.470.244,11 kuna za 2019. godinu. Također je III. okr. u poslovnim knjigama VII. okr. društva za 2020. godinu evidentirala nevjerodostojne navodne ulazne račune jednog društva u iznosu od 62.841.641,56 kuna, a koje taj poslovni subjekt nije izdao kupcu VII. okr. društvu, pa su na strani VII. okr. društva neosnovano iskazali pravo na odbitak pretporeza od najmanje 8.608.531,74 kuna za 2020. godinu
Kada je tijekom 2021. započeo porezni nadzor nad VII. okr. društvom, I. i II. okr. su posredstvom III. okr. u zajedničko djelovanje s istim ciljem povezali i IV. okr., a njegovim posredstvom i V. i VI. okr., kako bi u postupku poreznog nadzora nadležnim poreznim tijelima, radi prikrivanja prethodno opisanih nezakonitosti, predočili lažnu dokumentaciju i neistinito iskazali pravo na umanjenje porezne obveze na strani VII. okr. društva u uvećanom iznosu. Sukladno zajedničkom planu, I.,II. i IV. okr. su kao formalno odgovornu osobu i člana VII. okr. društva od 28. listopada 2021. angažirali VI. okr., iako su u stvarnosti posredstvom IV. okr. nastavili stvarno upravljati poslovanjem tog društva. Pritom su IV. i V. okr. izradili neistinitu knjigovodstvenu dokumentaciju s njima povezanim društvima, odnosno navodne ulazne račune tih društava kao tobožnjih dobavljača VII. okr. društva u 2018. godini. Tu je dokumentaciju III. okr. u postupku poreznog nadzora predala nadležnim poreznim tijelima, prikazavši tako pravo VII. okr. društva na umanjenje porezne obveze po osnovi PDV-a u 2018. godini za najmanje 29.068.875,40 kuna
.

Tako su, sveukupno, neistinito umanjili obvezu plaćanja PDV-a na strani VII. okr. društva za 2018., 2019. i 2020. godinu za najmanje 52.147.651,25 kuna na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske. Od tog iznosa I. okr. je u gotovini osobno i posredstvom drugih osoba podigao najmanje 34.171.757,34 kuna, kojim novcem je dalje raspolagao u svoju korist te u korist drugih okrivljenika. Na opisani način su se okrivljenici i okrivljena društva nepripadno okoristila za najmanje 52.147.651,25 kuna.

Nadalje se osnovano sumnja da su I. i II. okr., u razdoblju od 1. lipnja 2018. do 20. srpnja 2018., znajući da je VII. okr. društvo pribavilo nepripadnu materijalnu dobit neosnovanim umanjenjem obveze PDV-a, raspolagali tako kriminalno stečenim sredstvima i to ulaganjem u daljnje legalne poslove. Tako su u ime VII. okr. društva na ime pozajmica isplatili iznos od sveukupno 8.700.000,00 kuna, u najvećem dijelu u korist VIII. okr. društva kojeg su također bili odgovorne osobe i stvarni voditelji, u cilju kupnje farme. Izravno s računa VII. okr. društva uplatili su 2.200.000,00 kuna VIII. okr. društvu. Potom su jednom društvu uplatili pozajmicu od 6.500.000,00 kuna, od čega je to društvo VIII. okr. društvu doznačilo 6.350.000,00 kuna kao pozajmicu.

Po zaprimanju navedenih pozajmica od 8.550.000,00 kuna, I. i II. okr. su ih iskoristili za kupnju farme za VIII. okr. društvo, iako su znali za njihovo kriminalno porijeklo.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv petero okrivljenika.

Izvjestili su iz Uskoka na službenim stranicama.Foto:Ilustracija D. J.