O nama

Ciljevi Udruge su ;

Utvrđivanje statusa maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske;
pomoć u ostvarivanju prava i zahtjeva maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
zaštita digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata;
zaštita i promicanje kvalitete življenja branitelja i maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
fizičko i psihosocijalno osnaživanje i podrška braniteljima i maloljetnim dragovoljcima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
zaštita prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
zalaganje za provedbu prava i socijalne zaštite članova Udruge;
promicanje duhovnih i moralnih vrijednosti;
promicanje gospodarske djelatnosti članova i Udruge u skladu s propisima

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Briga o reprofesionalizaciji i zapošljavanju prikladno stručnoj spremi, zdravstvenom stanju i fizičkim svojstvima članova Udruge; promicanje tjelesne kulture radi unapređivanja opće sposobnosti članova Udruge, organiziranje rekreativnih natjecanja; osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge kao i članova Udruge u svim oblicima društvenog života Republike Hrvatske pružanje stručne i druge pomoći članovima Udruge, posebice obiteljima poginulih i umrlih dragovoljaca uključujući novčanu i gospodarsku pomoć surađivanje sa srodnim udrugama Domovinskog rata na teritoriju Republike Hrvatske; suradnja s organizacijama ili udrugama s teritorija drugih država ako to nije u suprotnosti sa pravnim poretkom Republike Hrvatske; promicanje gospodarske djelatnosti članova i Udruge u skladu s propisima; izdavanje stručnih priručnika i promidžbenih materijala iz područja djelovanja Udruge; suradnja sa tijelima državne uprave i samouprave; organiziranje putovanja, sukladno posebnim propisima; organiziranje i provedba obrazovnih, znanstvenih i stručnih skupova i seminara; znanstveno istraživački rad; izrada brošura, promidžbenih materijala i stručne literature u svrhu promicanja i očuvanja vrijednosti Domovinskog rata; organizacija psihosocijalne pomoći, savjetovanja i pomaganja braniteljima i maloljetnim dragovoljcima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; organizacija pomoći u podmirivanju osnovnih životnih potreba potrebitim braniteljima i maloljetnim dragovoljcima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; audio – vizualna djelatnost – sakupljanje, arhiviranje, izrada i obrada filmske i fotografske građe Domovinskog rata; organiziranje umjetničkih, znanstvenih, obrazovnih programa u svrhu zaštite digniteta Domovinskog rata, te promicanje vrijednosti Domovinskog rata; promicanje volonterstva i humanitarnog rada, te pružanje pomoći hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, kao članovima njihovih obitelji; preventivno djelovanje, unaprjeđivanje i zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata; književno – nakladnička djelatnost; pružanje i organizacija pravne pomoći i podrška braniteljima i maloljetnim dragovoljcima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; organizacija humanitarnih pomoći i materijalne podrške potrebitim braniteljima braniteljima i maloljetnim dragovoljcima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Opis djelatnosti

zalaganje za provedbu prava i socijalne zaštite članova Udruge; briga o reprofesionalizaciji i zapošljavanju prikladno stručnoj spremi, zdravstvenom stanju i fizičkim svojstvima članova Udruge; promicanje tjelesne kulture radi unapređivanja opće sposobnosti članova Udruge; osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge kao i članova Udruge u svim oblicima društvenog života Republike Hrvatske; pružanje stručne i druge pomoći članovima Udruge, posebice obiteljima poginulih i umrlih dragovoljaca uključujući novčanu i gospodarsku pomoć; surađivanje sa srodnim udrugama Domovinskog rata na teritoriju Republike Hrvatske; surađivanje s organizacijama ili udrugama s teritorija drugih država ako to nije u suprotnosti sa pravnim poretkom Republike Hrvatske; promicanje gospodarske djelatnosti članova i Udruge u skladu s propisima; izdavanje stručnih priručnika i promidžbenih materijala iz područja djelovanja Udruge; surađivanje sa tijelima državne uprave i samouprave.