Projekti u 2021

Pružanje psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji Faza II.

Ovim projektom predviđena je mogućnost individualnog savjetovanja i fokus grupnog savjetovanja na  kojem su se ovisno o potrebi i zahtjevu hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji provodile u onoj mjeri u koliko je bilo potrebno, a kroz inicijativu organizatora i stručnog vodite]ja projekta. Pokriveno je čitavo područje Slavonije i Baranje uz vrlo dobru koordinaciju sa udrugama na terenu. Zbog pogoršanja i širenja epidemije bolesti COVID-19, uvedene su na nivou države stroge upute kojih se svi građani morali  pridržavati, pa je u ovom projektu za razliku od onoga iz 2020. godine naglasak stavljen na telefonsku komunikaciju sa hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, kao i putem video poziva(Zoom).

Sve to rađeno je glede pružanja podrške i savjetovanja sudionika u projektu, kako bi sa što manje posljedica prevladali ovu zlu epidemiju koja još traje i uzima velike ljudske žrtve. Svo vrijeme korisnici su imali u svako doba dostupan broj mobitela na kojem su mogli ostvariti kontakt sa stručnjakom, i taj broj ostaje aktivan i po završetku provođenja ovog projekta. Grupnim radom u tzv. fokus grupama koji je provodio defektolog, postignut je odličan uspjeh u komunikaciji sa članovima grupe koji su sudjelovali putem Zoom aplikacije i konstanto ih se poticalo da slobodno bez zadrške govore o svim problemima koji ih u ovim teškim vremenima muče. Posebno valja istaknuti da su branitelji zbunjeni, pa čak i uplašeni velikom količinom informacija i dezinformacija koje dobivaju putem svih vrsta medija i to pogoršava njihove probleme koji su bili prisutni i prije epidemije. Nastavljaju isticati potrebu za jedinstvenim izvorom točnog informiranja koji bi im bio stalno dostupan, kao što su to činili i u provođenju projekta prošle godine. Napominju da se i dalje na brojeve za pomoć često nitko ne javlja, a isto tako mnogi nemaju informatičku pismenost kako bi se mogli vise informirati. Rad u fokus grupama ovaj puta bio je još rijedi, a provodio se tako da bi se skupili na video pozivu i tako bi se razgovaralo o problemima s kojima se susreću. Posebno o temi kako ova zla pošast epidemije utječe na svakog člana obitelji i na cijelu obitelj zajedno. Isto tako kako su i naručeni prijateljski kontakti i posjete, rodbinski odnosi i sve se vise ljudi osamljuje i udaljava jedni od drugih. Uz psihološku pomoć, opet su evidentirani svi upiti o onome što ih je interesiralo, a kako bi se mogao dobiti točan odgovor i uputa koja bi im se priopćila u onom dijelu koji je bio moguć odmah. Dok za sve ostale upite dobili bi odgovor po kontaktiranju i konzultiranju osoba drugih struka i institucija koji su.za to kompetentni. Branitelji bi bili zadovoljniji da ih se sve moglo posjetiti u njihovom domu i uz nazočnost svih članova obitelji porazgovarati o svakodnevnim problemima dodatno potaknutim posljedicama sudjelovanja u Domovinskom ratu, a sada još i više pojačanim strahom od prisutne epidemije. Isto tako, u međusobnoj komunikaciji na relaciji defektolog-hrvatski branitelj i članovi njihovih obitelji, ostvarivalo se to da se pokušalo svakog koji se javio za razgovor uz psihološku podršku ohrabriti i potaknuti na daljnju komunikaciju i nakon ovih grupnih susreta, a sve do mogućeg rješenja nastalog problema ili barem njegovog ublažavanja. Kroz vremenski dužu komunikaciju putem video kontakta dolazilo je do dodatnog opuštanja prisutnih branitelja, pa bi se uz pozitivnu atmosferu lakše dolazilo do zajedničkih zaključaka i dogovora što dalje treba činiti. Gotovo na svim fokus grupama, a isto tako i individualnim razgovorima došlo se do prijedloga da se organiziraju, u okviru mogućnosti provedbe projekta, što češće. Optimizam se osjetio u najvećem dijelu ostvarenih individualnih kontakata i u fokus grupama, pa je iskazana i želja za ponovnim vračanjem na “stari način” komunikacije neposrednim kontaktima u mjestima gdje se branitelji i članovi njihovih obitelji i žive. Poanta individualnog rada sa defektologom, a u svrhu psihološke i socijalne podrške i podizanja kvalitete života hrvatskih branitelja pokazala se jednako potrebnom za ovaj period vremena provedenog  projekta, te je naglašeno i istaknuto od strane svakog branitelja s kojim sam komunicirao da se nastavi dalja suradnja i komunikacija. Nakon provedenog individualnog stručnog razgovora i podrške putem video poziva, većina je istaknula da im kasnije bude puno lakše i imaju osjećaj veće sigurnosti i zaštićenosti. Za istaknuti je da puno njih osim PTSP-a ima i druge zdravstvene i utjecajne probleme, pa im ova strašna epidemija i dalje bitno narušava svakodnevicu. Prisutni su kod većine problemi nespavanja, straha za život i egzistenciju, panične i povremene histerične reakcije, tjeskoba, verbalna agresija na okolinu i zbog navedenog sam im sugerirao da se dodatno obrate za moguću stručnu pomoć na psihijatru i psihologu. Problemi ovoga tipa koji su već iskazani u prethodnom projektu samo su još više programirali i intenzitet je jači i bitno narušava kvalitetu življenja hrvatskih branitelja. Svi jedva čekaju nestanak i prestanak epidemije, kako bi se mogli vratiti svakodnevnim aktivnostima i odlaskom u udruge i druge institucije koje su prije epidemije posjećivali.

 

Zaključak bi bio i vrijedi svakako istaknuti izuzetno dobru učinkovitost ovoga projekta Veteranske udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske, koji se provodi u svrhu aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja, kao i podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, a u svrhu zaštite zdravlja i prevladavanja negativnih posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19. Dodatno ću ustvrditi, a temeljem stručnog i ljudskog iskustva kroz gotovo četvrt stoljeća sudjelovanja u nacionalnom programu psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da je ovaj projekt jako koristan, a pogotovo u ovim teškim okolnostima svakodnevnog življenja i normalnog ljudskog straha za život. Pozitivni učinci na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iskazani su i osjetili su se u doslovno svakom kontaktu sa braniteljima, te su se pohvalno izjasnili na ovom načinu brige i skrbi o njima, uz vjerovanje da će trajati i nastaviti se sve dok za to bude postojala potreba. Pohvalili su i Ministarstvo hrvatskih branitelja koje svo vrijeme prepoznaje potrebe hrvatskih branitelja i nalazi najkvalitetnije načine kako im pomoći u rješavanju većine stalno prisutnih problema, a kroz udruge kao što je i Veteranska udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske

Projekt je financiran putem Javnog poziva Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

 

Branitelji za branitelja 

Udruga je tijekom 2021. godine provodili smo projekt “Branitelji za branitelja” Individualno i grupno savjetovanje uz angažman stručnjaka, financiran od strane Osječko-baranjske županije, tijekom kojeg smo dodatno uvidjeli probleme s kojima se susreću hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji, te sve tegobe koje im je uzrokovala pandemija COVID-19, što je mnoge dovelo do ruba egzistencije, gubitka radnih mjesta, otuđenosti i usamljenosti

Ovim nastavkom projekta pridonio bih jačanju povjerenja hrvatskih branitelja u sustav, te stvaranja i jačanja njihove sigurnosti u potporu društva za rješavanje njihovih pitanja koja su im od iznimne važnosti.
Vrlo često je riječ o kompliciranim postupcima ostvarivanja prava pred sudovima i upravnim tijelima koji razorno i uznemirujuće djeluju na svakoga. Ako se uzme u obzir da je veliki dio braniteljske populacije bio izložen ratnim traumama zbog čega su mnogi fizički i psihički oboljeli, tada je jedna pravna sigurnost i povjerenje da postoji način i model na koji oni mogu riješiti svoje probleme uvelike doprinio njihovom miru i stabilnosti.. Odlučili smo se prijaviti na Javni poziv Osječko-baranjske županije s aktivnosti pružanja pravne pomoći hrvatskim braniteljima od strane stručnih osoba, a kao nastavak prošlogodišnjeg projekta koji se unatoč ograničenom budžetu pokazao jako korisnim i odlično prihvaćenim. Naše projektne aktivnosti doprinose kontinuiranom i kvalitetnom pružanju pravne pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. U sklopu projekta planiramo provođenje raznih oblika pomoći kroz organizaciju predavanja, okruglih stolova, a po potrebi i individualnog savjetovanja, posebnim ciljem češćih fokus grupa koje su pokazale najbolje rezultate.

Treba naglasiti da postoji služba besplatne pravne pomoći ali na žalost, branitelji i njihove obitelji koji su bili korisnici u projektu Branitelji za branitelje 2021, imaju mirovine i kao takvi ne mogu biti korisnici besplatne pravne pomoći , bez obzira što su im mirovine pod ovrhama . S toga je ovaj projekt prema njima odlično prihvaćen te im je osigurana pravna pomoć i u tom projektu podignuta im je kvaliteta življenja, te smanjen stres i depresija .

Projekt je financiran putem Javnog poziva Osječko- baranjske županije.